Tuesday, January 21, 2020
Text Size

Agricultura

Comuna Lapoş are o suprafaţă agricolă de 1155 hectare, care poate fi împărţită astfel: teren cu păşuni – 362 ha, terenuri cu livezi – 10 ha, teren arabil – 268 ha, ternuri cu fâneţe – 509 ha, terenuri cu vii – 6 ha.

Suprafaţa agricolă, pe categorii, a comunei Lapoş

Categorie teren

Suprafaţa (ha)

% din total agricol

Total suprafaţă

1155

100

Teren arabil

268

23,20

Păşuni

362

31,34

Fâneţe

509

44,06

Livezi

10

0,86

Vii

6

0,51

Datele arată că Lapoş se înscrie în media terenurilor agricole la nivelul judeţului Prahova.

Din totalul suprafeţei agricole, cea mai mare pondere o au fâneţele, cu o pondere de 44,06% din total, urmate de păşuni şi terenurile arabile. Cea mai mică pondere o au terenurile ocupate cu vii, acestea reprezentând doar 0,51  % din suprafaţa agricolă a comunei Lapoş.

Un potenţial deosebit al comunei îl constituie fondul forestier, care ocupa, la nivelul anului 2012, un total de 1709 ha.

Din cercetările efectuate prin observaţiile directe asupra terenului şi prin analiza informaţiei geotehnice cunoscută în zonă, în cercetări făcute anterior, sunt de reţinut următoarele aspecte:

– perimetrul construit prezintă pante mai mult sau mai puţin accentuate, parţial erodate şi cu tendinţe de alunecare;

– există zone afectate de alunecări de teren doar în extravilan, la ieşirea din satul Lăpoşel către Lapoş. Cea mai mare parte a teritoriului comunei, deşi prezintă diferite înclinări, este stabilă în prezent, însă cu tendinţe de destabilizare, cu risc moderat de alunecări de teren;

– terenul de fundare este alcătuit atât din argile deluviale, pe zonele deluroase, cât şi din aluviuni grosiere şi fine, în lungul văilor principale;

– prezenţa discontinuă a freaticului la adâncimi mici şi în directă legătură cu cantitatea de precipitaţii ce cade în teren condiţionează existenţa unor spaţii utilizabile în subteranul clădirilor (beciuri, subsol, demisol).