Tuesday, January 21, 2020
Text Size

Clima

Situat pe cele trei trepte principale de relief, teritoriul judeţului Prahova aparţine în proporţie de 80 % sectorului de climă continentală (ţinuturile de câmpie şi subcarpaţii) – zonă în care se încadrează şi comuna Lapoş –  şi în proporţie de 20 % sectorului de climă continental-moderată (ţinuturile montane).

Din punct de vedere climatic, localitatea se încadrează în regiunea cu climă temperat – continentală, caracterizat prin următoarele valori:

Regimul temperaturilor:

– temperatura medie anuală:                           + 10 0C

– temperatura medie în luna ianuarie:         –   3,0 0C

– temperatura medie în luna iulie:                 + 22,5 0C

Adâncimea maximă de îngheţ:                           90 centimetri

Regimul precipitaţiilor:

– Cantitatea de precipitaţii medii multianuale, măsurate într-o perioadă de zece ani, este cuprinsă între 550 mm;

– Cantitatea maximă de precipitaţii căzute în 24 de ore a depăşit (la ploi torenţiale) 100 mm.

Regimul vânturilor:

Vânturile dominante e canalizează pe direcţia văilor. Presiunea de referinţă a vântului: 0,42 km/mp.